Vacature NVvT: voorzitter en algemeen bestuurslid

Geplaatst op 11-11-2019 |

De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs (NVvT) heeft stevige ambities: leidende beroepsvereniging van trainingsacteurs zijn, autoriteit op
het gebied van toegepast acteren, aanwezig zijn in onze markt, investeren in kwaliteit,
professionaliteit en ondernemerschap van de trainingsacteur, kortom een duidelijke meerwaarde
bieden aan leden trainingsacteurs, ons vak en aan onze opdrachtgevers.

De NVvT is een vereniging van en voor trainingsacteurs, georganiseerd rond het principe van ‘halen
en brengen’.

Om onze ambities te realiseren hebben we jou hard nodig!

Daarom doen wij een beroep op jullie om je beschikbaar te stellen voor één van de twee vacatures
die binnenkort ontstaan binnen het bestuur: een tweetal leden met de volgende competenties:
betrokkenheid, enthousiasme, energie, daadkracht, organiserend vermogen en samenwerken.

De bestuursfuncties, -rollen en -taken zullen na de ALV 2020 opnieuw worden verdeeld in de nieuwe
samenstelling van het bestuur. Toch is het goed te vermelden dat het bestuur specifiek op zoek is
naar invulling van de functie van voorzitter en de functie van algemeen bestuurslid. De voorzitter
leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen, bereidt de Jaarstukken van de vereniging voor en is
contactpersoon van de Activiteitencommissie. Een algemeen bestuurslid van de NVvT heeft geen
specifieke (dagelijkse) bestuursportefeuille maar wel speciale aandachtgebieden die hij/zij beheert

Het bestuur van de NVvT bestaat nu uit vijf leden:
- voorzitter: Harry Muller
- penningmeester: Ella Veldman
- secretaris: Herman Kamphorst
- algemeen bestuurslid: Marius Schalkwijk en Timon Blok

Harry Muller en Marius Schalkwijk treden tijdens de ALV 2020 af en zijn niet herkiesbaar

Het bestuur vergadert ongeveer éénmaal in de zes weken, meestentijds twee uur, in de regel in een
wegrestaurant vlakbij een NS-station. Een inschatting van de tijdsbesteding voor een bestuursfunctie
van de NVvT is een dagdeel per twee weken maar hangt natuurlijk ook af van je eigen invulling.

Wij hopen en rekenen op mensen met veel eigen ideeën die de vereniging verder helpen.
Bestuurslid zijn van de NVvT is vooral ERG leuk! Je hebt invloed op je vakgebied, kunt er
veel van je visie, ideeën en ambities in kwijt en je helpt het vak van trainingsacteur ‘fit’ te
houden voor de toekomst. Bovendien geeft het heel veel voldoening om je talent en je
kwaliteiten te investeren in het vak dat je zo lief is.

Hartelijk dank voor alle reacties. De aanmelding voor dit bericht is gesloten.