DBA (Update oktober 2017)

Geplaatst op 22-09-2016 |

Update (oktober 2017):
Wet DBA definitief van de baan
Rutte III zet een streep door de gehekelde wet DBA. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe wet die zzp'ers en opdrachtgevers zekerheid moet geven of er wel of geen sprake is van een dienstverband.
Zo komt er een zogenaamde 'opdrachtgeversverklaring'. Dit document geeft de opdrachtgever voorafgaand aan de opdracht zekerheid dat hij geen loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen hoeft te betalen. Bij het bepalen of er sprake is van zelfstandigheid zullen naast de huidige regels nog nieuwe voorwaarden toegevoegd worden. De huidige regels waren:
Je hebt meerdere opdrachtgevers en hebt je wisselende inkomsten
Je bepaalt zelf hoe jij het werk uitvoert, er is geen sprake van een gezagsverhouding
Je onderneemt acties om te zorgen dat jouw bedrijf blijft bestaan
Je investeert in je bedrijf: bedrijfsmiddelen, communicatie en marketing
Je loopt zelf het risico als dingen misgaan, je bent bijvoorbeeld aansprakelijk bij schade
Je streeft naar winst

Laag uurtarief
De nieuwe regering heeft bepaald dat er altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst wanneer zzp'ers langere tijd voor dezelfde opdrachtgever voor een laag tarief werken of 'reguliere bedrijfsactiviteiten' verrichten. Dit lage uurtarief is nog niet vastgesteld, maar zal vermoedelijk tussen de 15 en 18 euro per uur liggen. Er wordt gesproken van een langere tijd bij langer dan drie maanden. Deze regeling moet een einde maken aan oneerlijke concurrentie van zzp'ers die in een verkapt dienstverband zitten, zogenaamde schijnzelfstandigheid.

Gezagsverhouding
Een lastig punt uit de vorige wetsvoorstellen die de zelfstandigheid van zzp'ers moesten waarborgen, was dat er geen sprake mag zijn van een gezagsverhouding. Het was niet duidelijk wat hier precies mee bedoeld werd. Voortaan zal dit getoetst worden aan materiële omstandigheden in plaats van formele.

Ook voor deze wet zal weer een overgangsperiode gelden. ‘Na invoering van de nieuwe wetgeving geldt maximaal een jaar een terughoudend handhavingsbeleid (onder andere geen boetes na eerste controle), waarin de Belastingdienst een coachende rol heeft en partijen helpt bij de toepassing van de nieuwe regelgeving.’

Update (juni 2017):
De handhaving van de wet DBA wordt opgeschort tot juli 2018. Alleen duidelijk kwaadwillenden lopen risico op een boete of naheffing. De wet DBA zélf wordt niet afgeschaft. Het is nog steeds de bedoeling dat je als zzp'er een modelovereenkomst gebruikt als je zelfstandigheid niet vanzelfsprekend is. Het enige wat verandert is dat tot juli 2018 niet bang hoeft te zijn voor de hoge boetes waarmee werd gedreigd.

Heb je nog vragen? Lees dan hier meer over de nieuwe modelovereenkomsten in plaats van de VAR. Als je na het lezen van de informatie nog steeds vragen hebt met betrekking tot de overeenkomsten, dan kun je deze stellen aan Harry Muller, de voorzitter van de NVvT: voorzitter@nvvt.nl.

Oorspronkelijk bericht (september 2016):
De Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs (=NVvT) heeft samen met de brancheorganisatie van acteursbureaus (=BOACT) het initiatief genomen om twee modelovereenkomsten voor Trainingsacteurs op te stellen op grond van DBA. Eén voor het rechtstreeks werken voor een klant en/of trainer, en één voor het werken via een BOACT-acteursbureau. De Belastingdienst heeft ze beide officieel goedgekeurd:
> Modelovereenkomst voor het rechtstreeks werken voor een klant en/of trainer
> Modelovereenkomst voor het werken via een BOACT-acteursbureau

Klik hier voor een toelichting bovenstaande modelovereenkomsten

Namens Trainingsacteursgezocht.nl:
Hartelijk dank aan
Harry Muller, Marius Schalkwijk, Ella Veldman, Jacolien Schepers en Danique Thuis en alle andere mensen die hebben gewerkt aan de Modelovereenkomsten.